image
hl1

Grupy przedszkolne 2018/2019

rounded_img

Misie

Misie, to najmłodsza grupa dzieci w naszym przedszkolu. We wrześniu powitaliśmy 10 dziewczynek i 14 chłopców. Nauczycielką grupy jest pani Ewa Knapik a jej pomocą pani Małgosia. Pyszne posiłki przynosi nam codziennie pani Kasia. Wszystkie panie bardzo starają się pomóc dzieciom w adaptacji.

Będziemy pracować w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” wydawnictwa MAC Edukacja, zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego .

W naszej pracy i zabawie ważne jest wykorzystywanie technik Celetyna Freineta, dzięki którym dzieci mogą podejmować własną aktywność twórczą w swoim tempie i zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.

Dodatkowo będziemy stosować metody:

Nazywanie świata- odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak

Dziecięca matematyka- koncepcja edukacji matematycznej dzieci prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Edukacji przez ruch- system edukacji Doroty Dziamskiej

Chcemy, żeby nasze małe przedszkolaki przychodziły z uśmiechem do przedszkola i czuły się tu bezpiecznie. Misie poznają przedszkole i jego personel. Ważne jest dla nas aby stworzyły serdeczne relacje z rówieśnikami w grupie.

Dzieci spędzają dużo czasu na zabawie i uczestniczą w ciekawych zajęciach pomagających im poszerzać wiedzę o świecie. Nie zapominamy o codziennym rozwijaniu czynności samoobsługowych i spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Po wesołej zabawie Misiaczki odpoczywają słuchając muzyki relaksacyjnej i bajeczek.

rounded_img

Tygryski

Witamy w grupie TYGRYSKÓW. Do grupy uczęszczają dzieci 3 i  4 – letnie, z których to 10 to dziewczynki,  a 14 chłopcy.  W tym roku szkolnym pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego Nasze przedszkole wydawnictwa MAC Edukacja  zgodny z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Dodatkowo pracujemy w oparciu o metody:

 • Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak,
 • Dziecięca matematyka – koncepcja edukacji matematycznej dzieci prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 • Edukacja przez ruch – system edukacji Doroty Dziamskiej,
 • podczas całego roku pracujemy w oparciu o techniki Celestyna Freineta.

Każdego dnia odkrywamy nasze przedszkole, do którego przychodzimy z wielką radością. Miło spędzamy czas w naszej kolorowej sali, bawiąc się w kącikach zainteresowań. Realizując treści programowe z różnych obszarów edukacyjnych podejmujemy różne formy aktywności to jest: społeczną, językową, poznawczą, artystyczną oraz ruchową i zdrowotną. Podczas zajęć chętnie wykonujemy różnego rodzaju prace, lepimy, malujemy, rysujemy, śpiewamy, tańczymy, liczymy, poznajemy literki, przygotowujemy przedstawienia dla rodziców. Zabawy plastyczne, muzyczne i manualne wspierają wszechstronny rozwój motoryczny, intelektualny i społeczny małego przedszkolaka. Dużo radości sprawiają nam spacery i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gdzie rozładowujemy pokłady naszej energii. W naszej grupie uczymy się zgodnie bawić , dbać o wspólne zabawki, ładnie zjadać posiłki, dbać o czystość i porządek. W przedszkolu czujemy się naprawdę bezpiecznie, a każdy kolejny dzień przynosi nam nowe pozytywne wrażenia. Nasze przedszkole to przede wszystkim wesoła zabawa, której towarzyszy radosne odkrywanie tajemnic otaczającego świata.  Podczas  całego roku 3 – latki będą się uczyć podstawowych umiejętności samoobsługowych, a  4 – latki je utrwalać.

W naszej grupie pracują nauczycielki mgr Monika Czerner oraz mgr Magdalena Maciejowska.

                                                                       

 

rounded_img

Sówki

Jesteśmy Sowy – mądre głowy. W tym roku szkolnym 2018/2019 nasza grupa składa się z 4 i 5-latków. Bez względu na metrykę urodzenia, pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” wydawnictwa MAC, zgodny z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, przygotowując się do podjęcia nauki w szkole.

Podczas zajęć dydaktycznych Panie korzystają z najlepszych metod i technik tj.:

 • „Nazywanie świata” – odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak,
 • „Dziecięca matematyka” – koncepcja edukacji matematycznej dzieci prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej,
 • „Aktywne słuchanie muzyki” wg Batti Strauss,
 • „Edukacja przez ruch” – wg Doroty Dziamskiej,
 • techniki Celestyna Freineta,
 • oraz wiele innych.

Podczas zajęć jaki i zabaw swobodnych  przestrzegamy zasad bezpieczeństwa jak również ustalonych norm i zasad ujętych  w Kodeksie  Przedszkolaka. Czasem jesteśmy niesforni, ale mimo wszystko traktujemy siebie z szacunkiem, bawiąc się i ucząc w miłej, przyjaznej atmosferze. . W naszej sali dbamy  o ład i porządek, ponieważ to właśnie w niej spędzamy większość czasu w przedszkolu. Zgodnie sprzątamy po skończonej zabawie, odkładając zabawki i gry na swoje miejsce. Każdego dnia uczestniczymy w zajęciach przygotowanych przez nasze Panie, jak również tych  proponowanych przez nas. W ciszy i skupieniu uważnie słuchamy czytanych głośno opowiadań, bajek, baśni, legend  oraz wierszyków. Śpiewamy piosenki i to nie tylko te w języku ojczystym. Obserwujemy również nasze najbliższe otoczenie – przyrodę, dom, ogród przedszkolny. W tym roku przedszkolnym staramy się doskonalić naszą sprawność manualną poprzez zabawy paluszkowe, wycinanie, wydzieranie, lepienie, malowanie, rysowanie i tworzenie samemu różnorodnych i barwnych prac. Dzięki temu rozwija się również nasza wyobraźnia oraz poszerzają nasze zainteresowania.  Doskonalimy sprawność ruchową poprzez różnorodne zajęcia sportowe, spacery i zabawy na świeżym powietrzu. W tak miłej i radosnej atmosferze upływa nam dzień za dniem w przedszkolu, który jest dla nas drugim domem. W grupie Sówek bawią się  i pracują z  nami Pani mgr Beatka Chełminiak  oraz mgr Sylwia Zych.

 

 

rounded_img

Pszczółki

  „Pszczółki” – to najstarsza grupa przedszkolaków. Wrzesień jest miesiącem,  w którym dzieci wzajemnie się poznają, gdyż do grupy dołączyły koleżanki i koledzy z grupy „Sówki”. „Pszczółki” to rój 25 dzieciaków  wśród których jest 13 dziewczynek i 12 chłopców. W ciągu całego roku będziemy aktywnie przygotowywać się do podjęcia edukacji  w  oparciu  o program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” wydawnictwa MAC zgodnie  z Podstawą Programową. Będziemy również pracować w oparciu o metody:

 • Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak
 • Dziecięca matematyka – koncepcja edukacji matematycznej dzieci Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Edukacja przez ruch – system edukacyjny Doroty Dziamskiej
 • Techniki – Celestyna Freineta

Dzieci śmiało przekraczają próg przedszkola są wesołe i chętnie bawią się ze sobą. Uczą się w grupie przestrzegania zasad zgodnego życia, ze szczególnym naciskiem na swobodne i kulturalne komunikowanie się wzajemne. Starają się wspólnie rozwiązywać konflikty, umiejętnie radzić sobie w sytuacjach trudnych, dostrzegać różnice między dobrem a złem. W ciągu dnia mają czas i miejsce na zabawę, naukę i wyjście do ogrodu przedszkolnego. W codziennych sytuacjach są zachęcane do wyrażania swoich myśli, potrzeb i stanów emocjonalnych. Wdrażane są  do posługiwania się wyrazistą mową. Poznają literaturę dziecięcą. Dzieci wyodrębniają zdania, słowa w zdaniu, dzielą słowa na sylaby. Całościowo rozpoznają napisy umieszczone w sali. Wszystkie te działania prowadzą do przygotowania 6-latków do nauki czytania. Sprawność ręki  nabywają dzięki zabawom paluszkowym oraz  różnym czynnościom manualnym w pracach plastyczno-konstrukcyjnych.

W roku szkolnym przeprowadzone zostaną badania gotowości szkolnej. Rozwój jest procesem, w którym obserwujemy zmiany prowadzące do lepszego funkcjonowania dziecka. W celu wychwycenia tych zmian, przeprowadzona zostanie diagnoza (pierwsza na jesieni, druga wiosną). Mamy nadzieję, że czas spędzony w przedszkolu przyczyni się do osiągnięcia przez dzieci dojrzałości szkolnej i ułatwi im dalszą naukę w szkole.

W naszej grupie pracują  nauczycielki mgr Elżbieta Klag oraz mgr  Małgorzata Nowicka.