image
hl1

Grupy przedszkolne 2022/2023

Misie

Dzielne i duże przedszkolaki to my – Misiaki!

          Głównym celem w najmłodszej grupie wiekowej  jest  adaptacja dzieci do przedszkolnych warunków. Chcemy aby maluchy chętnie uczęszczały do przedszkola, były pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno  podczas zabaw  jak i zajęć dydaktycznych.  Już widzimy, że dzieci uwielbiają  zabawy ruchowe, organizowane  w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego, bezpiecznego  współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie.   Z chęcią uczą się nowych  piosenek i rymowanek. Lubią bawić się  w kącikach zainteresowań, konstruować  ciekawe budowle, układać puzzle i słuchać bajek czytanych przez nauczyciela. Każdy dzień w przedszkolu wypełniony jest radosną  zabawą.

Nauczyciel: mgr Elżbieta Klag, mgr Marzena Faksa, pomaga p. Małgosia

[/rounded_info_box]
[/column_inner]

 

Kangurki

W roku szkolnym 2023/2024 jesteśmy grupą 4 – latków, która będzie odkrywać, badać i doświadczać nieznanych nam jeszcze dotąd przestrzeni.

Podczas działań edukacyjnych oraz zabaw swobodnych pierwszorzędnie dbamy o bezpieczeństwo dzieci, przestrzegamy ustalonych zasad i norm, współdziałamy, staramy się dostrzegać możliwości porozumienia się z kolegą/koleżanką w sytuacjach spornych. Będziemy wspierać rozwój różnych obszarów co umożliwi dzieciom odkrywanie własnych możliwości, sensu działania i gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do gromadzenia doświadczeń.

Nauczyciele: Ewa Knapik, Nikola Sobiesiak

                                

[/rounded_info_box]
[/column_inner]

Sówki

Sówki to dzieci pełne energii i ochoty do zdobywania nowych umiejętności, w związku z tym spędzamy dużo czasu na zabawach ruchowych w przedszkolnym ogrodzie,  zabawach z piosenką oraz ćwiczeniach i zabawach ruchowych. Zamierzamy w tym roku szkolnym odbyć kilka wycieczek , między innymi do teatru, czy Muzeum lasów Państwowych.

Podczas codziennego pobytu w przedszkolu dzieci aktywnie uczestniczą i angażują się we wszystkie proponowane działania plastyczne , muzyczne czy też matematyczne i językowe.

W tym roku szkolnym  nadal będziemy utrwalać sposoby w jakie należy dbać o bezpieczeństwo swoje i innych oraz będziemy wspólnie pracować nad rozwojem kompetencji społecznych. Dzięki temu w naszej grupie zawsze będzie miło i przyjaźnie. Ponadto dzięki różnym kącikom w naszej sali poznamy sposoby dodatkowej aktywizacji, jak i strefę wyciszenia. Będziemy brać udział w różnorodnych wartościowych projektach oraz konkursach, organizować spotkania integracyjne i uroczystości.

W naszej grupie będziemy realizować Program Wychowania Przedszkolnego – wydawnictwa Mac Edukacja oraz inne:

 • Odimienna Metoda Nauki Czytania wg. Ireny Majchrzak,
 • Dziecięca matematyka Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss
 • Techniki C. Freineta oraz wiele innych
 • Elementy systemu edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej
 • Hej zabawo – program edukacji emocjonalnej.
 • Program Dwujęzyczności.

Nasz każdy dzień w Sówkach wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, dodatkowymi, muzyką oraz spacerami, przez co każda Sówka Mądra Główka z wielką chęcią przychodzi do przedszkola.

Nauczycielki:  Monika Czerner i Sylwia Zięba

[/rounded_info_box]
[/column_inner]

 

 

Pszczółki

My jesteśmy małe pszczółki,

i na głowach mamy czułki.

Nasza grupa to starszaki,

Bardzo fajne przedszkolaki.

W naszej sali tak jak w ulu,

praca już od rana wre.

Każda pszczółka nowy wierszyk

lub piosenkę poznać chce.

Rok szkolny 2023/2024 dla grupy pszczółek to czas nowych i przedszkolnych wyzwań. Nasza grupa składa się z dzieci 5,6- letnich. Pszczółki pracowite będą pracować bardzo energicznie po to aby część z nich mogła udać się do szkoły. W związku z tym, szykujemy się na nowe doświadczenia i dużo pracy w naszej grupie. Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego Nasze przedszkole wydawnictwa Mac oraz z wykorzystaniem książek i podręczników Kolorowe karty, które będą stanowiły idealny przedsmak życia szkolnego. Uzupełnieniem wiedzy będzie stosowanie przez nasze Panie wielu interesujących i aktywizujących metod i technik, do których zaliczamy:

 • Odmienną metodę nauki czytania I. Majchrzak;
 • Dziecięcą matematykę wg E. Gruszczyk –Kolczyńskiej
 • Aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss
 • Techniki C. Freineta oraz wiele innych.

Podczas tego roku szkolnego nadal będziemy utrwalać w jaki sposób należy dbać o bezpieczeństwo swoje i innych oraz będziemy wspólnie pracować nad rozwojem kompetencji społecznych. Dzięki temu w naszej grupie zawsze będzie miło i przyjaźnie. Będziemy brać udział w różnorodnych wartościowych projektach, jak i konkursach. Wspólnie z Wesołą Ludwiczką poznamy znaczenie bajek, jak i baśni w codziennym życiu każdego przedszkolaka. Naszym głównym celem jest wychowanie w oparciu o doświadczenia, jak i aktywizację wszystkich zmysłów. Łączenie edukacji z zabawą sprawi, że pszczółeczki będą zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia z wielką radością.

Nauczyciel: mgr Klaudia Michalska, mgr Małgorzata Nowicka

[/rounded_info_box]

[/column_inner]