image
hl1

Grupy przedszkolne 2020/2021

 

Misie

Dzieci z naszej grupy poznają siebie nawzajem, panie i przedszkole. Najwięcej czasu poświęcamy na naukę samodzielności i wspaniałą wspólną zabawę, podczas której uczymy się wielu nowych i ciekawych rzeczy.

Realizując treści programowe z różnych obszarów edukacyjnych podejmujemy różne formy aktywności dzieci: społeczną, językową, poznawczą, artystyczną oraz ruchową i zdrowotną.

Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” wydawnictwa MAC. Jak wszystkie dzieci tak i maluszki lubią  zdobywać nową wiedzę i umiejętności, i dla tego nasza Pani wykorzystuje w pracy wiele ciekawych metod i technik:

Odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak;

Dziecięca matematykę wg E. Gruszczyk –Kolczyńskiej

Aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss

Techniki C. Freineta .

W tym roku szkolnym w grupie Misie będziemy realizować innowację pedagogiczną „Zabawy paluszkowe” aby od najmłodszych lat rozwijać sprawność motoryczną dzieci.

Nasz dzień zajmują wesołe zabawy w kącikach tematycznych oraz różnorodne zajęcia i zabawy rozwijające naszą samodzielność i zapoznające nas z najbliższym środowiskiem. Przy sprzyjającej pogodzie  wychodzimy bawić się na placu przedszkolnym  lub na spacer po przedszkolnym ogrodzie. Po całym dniu wypełnionym wrażeniami odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej i bajek.

Wychowawcy: pani Monika

 

[/rounded_info_box]
[/column_inner]

 

 

Sówki

W obecnym roku szkolnym 2021/2022 nasza grupa składa się z 4-5 latków. Znowu jesteśmy o rok starsi, dlatego szykujemy się na nowe doświadczenia i przygody w naszym przedszkolu.

Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” wydawnictwa MAC. Lubimy zdobywać nową wiedzę i umiejętności, dlatego nasza Pani, chętnie wykorzystuje w pracy wiele ciekawych metod i technik:

  • Odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak;
  • Dziecięca matematykę wg E. Gruszczyk –Kolczyńskiej
  • Aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss
  • Techniki C. Freineta oraz wiele innych.

Podczas zajęć oraz zabaw swobodnych dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. Przestrzegamy ustalonych wspólnie z grupą zasad i norm, które ujęliśmy w Kodeksie naszej grupy. Jedną z ważniejszych wartości w naszej grupie jest szacunek do drugiego człowieka. Zwracamy się do siebie miło i przyjaźnie, dbamy o dobrą atmosferę w grupie. W naszej sali dbamy o ład i porządek, ponieważ to właśnie w niej spędzamy większość czasu
w przedszkolu. Zawsze sprzątamy po zakończonej zabawie, odkładając wszystkie zabawki na swoje miejsce. Codziennie aktywnie uczestniczymy w zajęciach przygotowanych przez naszą Panią, jak również tych zaproponowanych przez nas. Chętnie słuchamy bajek, opowiadań, baśni, wierszy czytanych przez naszą Panią. Lubimy oglądać książeczki, interesujemy się literaturą dziecięcą. Śpiewany znane piosenki oraz chętnie uczymy się nowych. Nierzadko tańczymy do różnych utworów zarówno klasycznych, jak i dziecięcych. Poznajemy nowe zwroty i piosenki w języku angielskim. Lubimy obserwować otaczającą przyrodę oraz bawić się na świeżym powietrzu. W tym roku szkolnym będziemy doskonalić sprawność manualną poprzez zabawy paluszkowe, wycinanki, wydzieranki, malowanie, rysowanie i wiele innych. Będziemy rozwijać sprawność ruchową poprzez zajęcia gimnastyczne na auli, na świeżym powietrzu, poprzez zabawy rytmiczno-ruchowe oraz ruchowe. Przez cały rok przedszkolny będziemy poznawać otaczający nas świat, poznamy wiele nowych słów wraz z ich znaczeniem, będziemy śpiewać piosenki, poprzez zabawę będziemy uczyć się matematyki. Chętnie uczęszczamy do przedszkola, jesteśmy pogodni i uśmiechnięci. Jesteśmy samodzielni w zakresie samoobsługi. Wiemy, że w razie jakiegoś problemu możemy liczyć na wsparcie
i pomoc naszej Pani. Każdego dnia w przedszkolu świetnie się bawimy jednocześnie zdobywając przy tym wiele umiejętności, które za parę lat będą nam potrzebne do podjęcia nauki w szkole.

wychowawca grupy: mgr Magda

                                

[/rounded_info_box]
[/column_inner]

 

Pszczółki

W roku szkolnym 2021/2022 jesteśmy grupą 5-6 latków, która będzie odkrywać, badać i doświadczać nieznanych nam jeszcze dotąd przestrzeni. A poznane już wcześniej będziemy jeszcze dogłębniej eksplorować.

Podczas działań edukacyjnych oraz zabaw swobodnych pierwszorzędnie dbamy o bezpieczeństwo dzieci, przestrzegamy ustalonych zasad i norm, współdziałamy, staramy się dostrzegać możliwości porozumienia się z kolegą/koleżanką w sytuacjach spornych. Będziemy wspierać rozwój różnych obszarów co umożliwi dzieciom odkrywanie własnych możliwości, sensu działania i gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do dobra, prawdy, piękna.

Wychowawcy grupy: pani Ela i pani Nikola

[/rounded_info_box]
[/column_inner]

 

 

 

Mróweczki

Nowymi przyjaciółmi Wesołej Ludwiczki zostały Mróweczki.

Jak prawdziwe mróweczki będziemy pilnie pracować i dążyć do celu wspólnymi siłami – bo w grupie jest moc!

W Mróweczkach dzieci uczą się szanowania pracy swojej i kolegów. Współdziałania , dokonywania wyborów i dostrzegania możliwości pójścia na kompromis.

Działania edukacyjne będą obejmowały różnorodne obszary wspierające rozwój w tym: uczenie panowania nad własnymi emocjami, rozwijania procesów poznawczych , rozwój sprawności fizycznej i manualnej. Będziemy wykorzystywać wiele metod aktywizujących

Naszym głównym celem jest sprawienie, żeby nasze małe Mróweczki zostały jak najlepiej przygotowane do nauki w szkole ,  a każdy dzień w przedszkolu był pełen  przyjemności , aby wspomnienia z pobytu w naszym przedszkolu były pełne radości i długo pozostały w pamięci naszych wychowanków.

 

Wychowawcy grupy: pani Ewa i pani Sylwia

 

[/rounded_info_box]

[/column_inner]