image
hl1

Grupy przedszkolne 2020/2021

rounded_img

Misie

Misie to grupa dzieci 3,4-letnich.

Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Odkrywam siebie” wydawnictwa MAC Edukacja, który jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

Rozwój oraz zdobywanie wiedzy powinny być dla dzieci przyjemnością i radością. W codziennej pracy stosujemy liczne metody i techniki. Do wiodących należą techniki Celestyna Freinet’a, rozwijające wyobraźnię i kreatywność, sprawdzające się również w rozwoju sprawności manualnej. Małą motorykę rozwijamy poprzez zabawy paluszkowe oparte na wierszykach i piosenkach.

Naukę czytania realizujemy poprzez metodę Ireny Majchrzak, w najmłodszej grupie są to zabawy z wizytówkami prezentującymi imiona dzieci. Pojawiają się również elementy metod takich jak:

 – dziecięca matematyka- koncepcja edukacji matematycznej dzieci prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,

 – edukacji przez ruch- system edukacji Doroty Dziamskiej,

 – aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Struss.

Poza czasem spędzanym na zajęciach, zabawie, śpiewie, pamiętamy o rozwijaniu czynności samoobsługowych oraz ruchu na świeżym powietrzu.

Potrzebę odpoczynku realizujemy na leżaczkach przy czytanych przez wychowawcę bajkach, wierszach oraz przy słuchowiskach i muzyce relaksacyjnej.

W czasie odpoczynku dzieci młodszych, 4-latki realizują zadania adekwatne do ich wieku i rozwoju.

Chcemy, żeby nasze małe przedszkolaki przychodziły do przedszkola z uśmiechem i w poczuciu bezpieczeństwa.

Wychowawcy: pani Beata

 

rounded_img

Tygryski

to grupa 4-5 latków,  

Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno, podczas zabaw, jak i zajęć. ”Tygryski” bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane  w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie.   Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek, rymowanek, chętnie malują, rysują, lepią, liczą i poznają litery.  Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne  w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi i zabawami w ogrodzie przedszkolnym, gdzie rozładowują pokłady energii. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności  W czasie spędzonym w przedszkolu dzieci poszerzają wiedzę , rozwijają swoje umiejętności.  Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości z łatwością sprostają wszystkim wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla nich czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju.

Wychowawcy grupy :   pani Ela i pani Nikola                                      

rounded_img

Sówki

Nasze rozbrykane Sówki to grupa bardzo energiczna i dynamiczna, dlatego uwielbiają przebywać na przedszkolnym podwórku, gdzie ich pomysłowość nie zna granic. Lubią zabawę, ale lubią też się uczyć….. przez zabawę. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka to główne zadanie przedszkola. Nabywają doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju. Uczą się samodzielności i dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, odczytywania i radzenia sobie z własnymi uczuciami i empatii, uwrażliwienia na otaczającą przyrodę i zrozumienia norm rządzących środowiskiem przyrodniczym. Konstruują, majsterkują, zapoznają się z wieloma sferami aktywności człowieka z :muzyką, plastyką, sztukami teatralnymi, literaturą. Przygotowują się do podjęcia nauki w szkole: rozpoznają litery, rozróżniają głoski na początku i na końcu wybranych słów, rozpoznają swoje imiona zapisane na wizytówkach. Klasyfikują przedmioty, przeliczają, tworzą zbiory, używają pojęć dotyczących następstw czasu. Zapoznają się z obcym językiem nowożytnym (angielski). Zajęcia w przedszkolu mają za zadanie systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dzieci, aby osiągnęły poziom umożliwiający podjęcie nauki w szkole. 

Wychowawcy grupy: pani. Ewa i pani Kornelia

rounded_img

Pszczółki

  Pszczółki – to najstarsza grupa przedszkolaków, uczęszczają do niej dzieci  5 i 6- letnie.  W ciągu całego roku będziemy aktywnie przygotowywać się do podjęcia nauki w szkole podstawowej  w  oparciu  o program wychowania przedszkolnego pt. Program Wychowania Przedszkolnego wydawnictwa MAC Edukacja zgodny z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego.

Będziemy również pracować w oparciu o metody:

 • Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak,
 • Dziecięca matematyka – koncepcja edukacji matematycznej dzieci Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 • Edukacja przez ruch – system edukacyjny Doroty Dziamskiej,
 • Techniki – Celestyna Freineta.

Dużą wagę przykładamy do rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych:

 • kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
 • kompetencji w zakresie wielojęzyczności;
 • kompetencji matematycznych oraz kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii
  i inżynierii,
 • kompetencji cyfrowych,
 • kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się,
 • kompetencji obywatelskich, kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, a także kompetencji
  w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Dzieci śmiało przekraczają próg przedszkola. Są wesołe i chętnie bawią się ze sobą. Uczą się w grupie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jak również zasad dotyczących współdziałania w grupie rówieśniczej, ze szczególnym naciskiem na swobodne i kulturalne wzajemne komunikowanie się. Starają się wspólnie rozwiązywać konflikty, umiejętnie radzić sobie w sytuacjach trudnych, dostrzegać różnice między dobrem a złem. W ciągu dnia mają czas i miejsce na zabawę, naukę i wyjście do ogrodu przedszkolnego. W codziennych sytuacjach są zachęcane do wyrażania swoich myśli, potrzeb i stanów emocjonalnych. Wdrażane są  do posługiwania się wyrazistą mową. Poznają literaturę dziecięcą. Dzieci wyodrębniają zdania, słowa w zdaniu, dzielą słowa na sylaby, głoski. Wszystkie te działania prowadzą do przygotowania 6-latków do nauki czytania. Sprawność ręki  nabywają dzięki zabawom paluszkowym, ćwiczeniom grafomotorycznym oraz  różnym czynnościom manualnym w pracach plastyczno-konstrukcyjnych. Dzieci w grupie Pszczółek interesują się przyrodą, szanują ją oraz dbają o nią. Doskonalą umiejętności matematyczne, są zainteresowane wszelkimi zabawami związanymi z matematyką, szczególnie lubią zabawy związane z kodowaniem zarówno na dywanie, jak i na tablicy multimedialnej. Chętnie wykonują dodatkowe zadania z tego zakresu.

Wychowawcy grupy: pani Magda i pani Monika