image
hl1

Grupy przedszkolne 2022/2023

 

Misie

Dzielne i duże przedszkolaki to my – Misiaki!

 

 W nowej,  przedszkolnej przygodzie towarzyszy nam pani Ewa, pomaga jej pani Małgosia.

Głównym naszym celem w tym roku jest adaptacja do warunków przedszkolnych. Już po pierwszym tygodniu naszego pobytu w przedszkolu możemy powiedzieć, że bardzo lubimy się bawić (i nawet sprzątanie zabawek wychodzi nam wspaniale). Wiele radości sprawia nam uczenie się nowych piosenek i rymowanek. Staramy się być dla siebie życzliwi
i koleżeńscy. Uczymy się przestrzegania ustalonych norm i zasad dotyczących zabawy i zajęć z naszą panią .

Będziemy  poznawać podstawy bezpieczeństwa w przedszkolu i ogrodzie, doskonalić  umiejętności samoobsługowe, ćwiczyć  sprawność ruchową
i manualną, obserwować i opisywać najbliższe otoczenie.

A przede wszystkim wspaniale się bawić i witać każdy kolejny dzień
w przedszkolu z uśmiechem !

 

Wychowawcy: pani Ewa

 

[/rounded_info_box]
[/column_inner]

 

 

Kangurki

Grupa Kangurów to dzieci 3 i 4 letnie, które chętnie uczęszczają
do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno  podczas zabaw jak i zajęć kierowanych i swobodnych, zgodnych
z zainteresowaniami dzieci. Wychowankowie bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane  w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw, które uczą ich aktywności fizycznej oraz zdrowia.  chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne
i koleżeńskie.   

Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek oraz występów z twórczością techniczno-plastyczną pozwalającą wydobyć wewnętrzne piękno “oczami dziecka”. Kangurki bardzo lubią zabawy dydaktyczne i tematyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik

i metod stosowanych przez panie oraz te  w kącikach zainteresowań, gdzie mogą samodzielnie doświadczać i odkrywać otaczający je świat.

Każdy dzień w przedszkolu wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, zabawa z nauką przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności w duchu doświadczeń poszukujących i wszechstronnych technik Freineta poprzez wspieranie ich wielokierunkowej aktywności we wszystkich sferach: fizycznej emocjonalnej społecznej i poznawczej obszarze rozwoju każdego dziecka. 

W czasie spędzonym w przedszkolu dzieci  będą poszerzać wiedzę, rozwijać swoje umiejętności zgodnie z programem Wychowania Przedszkolnego “Nasze Przedszkole”
z tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawy i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. Przed nimi bowiem ważne wyzwania- wkroczenie w świat liter,gdzie pomocne w tym zakresie jest wykonywanie zadań z zakresu metody I.  Majchrzak oraz świata liczb
z wykorzystaniem dziecięcej matematyki Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz różnych metod aktywizujących atrakcyjnych dla dziecka i dostosowanych do jego możliwości. 

Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne umiejętności dzieci
z łatwością sprostają wszystkim wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla nich czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju zgodnie z  ich potencjałem prowadzącym i ukierunkowanym
na dobro prawdę i piękno oraz na wsparcie  całościowego rozwoju dziecka we wszystkich sferach i kompetencjach, prowadzących do osiągnięcia przez dziecko  rozwoju i dojrzałości. 

wychowawcy grupy: pani Sylwia i pani Dorota

                                

[/rounded_info_box]
[/column_inner]

 

Sówki

Kolejny rok szkolny 2022/2023 to czas nowych wyzwań dla Sóweczek mądrych główeczek. Nasza grupa składa się z 4,5 i 6-latków. W związku
z tym, szykujemy się na nowe doświadczenia i dużo pracy w naszej grupie. Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego Nasze przedszkole wydawnictwa Mac, ale uzupełnieniem wiedzy będzie stosowanie przez naszą Panią wielu interesujących i aktywizujących metod i technik, do których zaliczamy:

  • Odmienną metodę nauki czytania I. Majchrzak;
  • Dziecięcą matematykę wg E. Gruszczyk –Kolczyńskiej
  • Aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss
  • Techniki C. Freineta oraz wiele innych.

Podczas tego roku szkolnego nadal będziemy utrwalać w jaki sposób należy dbać o bezpieczeństwo swoje i innych oraz będziemy wspólnie pracować nad rozwojem kompetencji społecznych. Dzięki temu w naszej grupie zawsze będzie miło i przyjaźnie. Ponadto dzięki różnym kącikom w naszej sali poznamy sposoby dodatkowej aktywizacji, jak i strefę wyciszenia. Będziemy brać udział w różnorodnych wartościowych projektach oraz konkursach. Wspólnie z Wesołą Ludwiczką poznamy znaczenie bajek, jak
i baśni w codziennym życiu każdego przedszkolaka. Naszym głównym celem jest wychowanie w oparciu o doświadczenia, jak i aktywizację wszystkich zmysłów. Łączenie edukacji z zabawą sprawi, że sóweczki będą zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia z wielką radością. Nasz każdy dzień w sówkach wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, dodatkowymi, muzyką oraz spacerami, przez co każda sówką mądra główka z wielką chęcią przychodzi do przedszkola.

 

Wychowawcy grupy: pani Klaudia

[/rounded_info_box]
[/column_inner]

 

 

 

Pszczółki

Pszczółki są najstarszą grupą w przedszkolu. Jest to grupa dzieci 6-letnich, która przygotowuje się w zerówce do rozpoczęcia nauki w szkole. Wszyscy współpracują i nawzajem pomagają sobie w zajęciach dydaktycznych
i zabawie. W roku szkolnym 2022/23 będziemy podejmować działania edukacyjne, oparte na serii edukacyjnej „Supersmyki” tworząc tym samym dla dzieci przestrzeń do przygotowania się na wyzwania przyszłości. Podczas działań edukacyjnych oraz zabaw swobodnych pierwszorzędnie dbamy o bezpieczeństwo dzieci, przestrzegamy ustalonych zasad i norm, współdziałamy, staramy się dostrzegać możliwości porozumienia się
z kolegą/koleżanką w sytuacjach spornych. Będziemy wspierać rozwój różnych obszarów co umożliwi dzieciom odkrywanie własnych możliwości, sensu działania i gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej
do dobra, prawdy, piękna.

 

Wychowawcy grupy: pani Ela i pani Nikola

 

[/rounded_info_box]

[/column_inner]