image
hl1

Ramowy rozkład dnia

rounded_img

rounded_img

rounded_img

 

06:00–8:00 Schodzenie się dzieci, wspieranie rozwoju dzieci m. in.: swobodne lub kierowane zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, czynności opiekuńcze,  tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, gimnastyka paluszkowa.

08:00–9:00 Zajęcia kierowane i niekierowane wspierające rozwój dziecka, czynności porządkowe, zabawy i ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze, gimnastyka paluszkowa. Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe.

09:00–9:30 Śniadanie – celebrowanie posiłku, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

09:30–10:45 Zajęcia kierowane i niekierowane wspierające rozwój dziecka m. in.:  zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, gry i zabawy ruchowe i rytmiczne oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy z językiem obcym nowożytnym, zabawy organizowane i swobodne inicjowane potrzebami i zainteresowaniami dzieci w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, religia, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, tworzenia, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, rozmowy indywidualne.

10:45–11:00 Przygotowanie do II śniadania, czynności porządkowo-higieniczne.

11:00–11:30 II śniadanie – celebrowanie posiłku, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

11:30–13:45 Zajęcia kierowane i niekierowane wspierające wielokierunkową aktywność dziecka m.in.: zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, ćwiczenia utrwalające wiadomości, zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe i rytmiczne, religia, zabawy z językiem obcym nowożytnym, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, gimnastyka paluszkowa, odpoczynek-leżakowanie.

13:45-14:00 Czynności samoobsługowe i porządkowo-higieniczne przygotowujące do obiadu.

14:00–14:30 Obiad – celebrowanie posiłku, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

14.30–14:45 Poobiedni relaks z książką lub słuchanie muzyki.

14.45–17:00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca indywidualna i grupowa, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.