image
hl1

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 05.03.2019 do 11.03.2019

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 12.03.2019 od godz. 08:00 do 25.03.2019 do godz. 15:00

od 05.08.2019 od godz. 08:00 do 08.08.2019 do godz. 15:00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

od 26.03.2019 od godz. 8:00 do 08.04.2019 do godz. 15:00

od 09.08.2019 od godz. 8:00 do 22.08.2019 do godz. 10:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 1 kandydatów niezakwalifikowanych.

12.04.2019 r. o godz. 08:00

26.08.2019 r. 0 godz. 13:00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 12.04.2019 od godz. 08:00 do 24.04.2019 do godz. 15:00

od 26.08.2019 od godz. 13:00 do 29.08.2019 do godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26.04.2019 0 godz. 8:00

30.08.2019 0 godz. 15:00