image
hl1.

.

.

Dla rodziców kontynuujących:

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 1436/2021 z dnia 26 stycznia 2021 Rodzice, którzy chcą aby dziecko kontynuowało edukacje przedszkolną w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022,  składają  DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

w terminie od 01.03.2021r. do 04.03.2021 r.

Deklaracja będzie wysłana wraz z informacja droga mailową lub można będzie pobrać ze strony internetowej przedszkola

deklaracja kontynuacji 2021-22

Ostateczny TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI UPŁYWA W DNIU 04.03. 2021 r. w godzinach pracy przedszkola.

Niezłożenie deklaracji w w/w terminie skutkuje koniecznością udziału w rekrutacji na zasadach ogólnie przyjętych w mieście Katowice.

 

REKRUTACJA

Rekrutacja do przedszkoli publicznych miasta Katowice

Informujemy, że rekrutacja do przedszkoli publicznych miasta Katowice

na rok szkolny 2021/2022 prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego, poprzez stronę:

https://katowice.formico.pl

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12 marca 2021 godz. 11:00    do 24 marca 2021 godz.15:00

Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami rocznego obowiązkowego przegotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice, odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności oraz o przepisy ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910,) na dany rok szkolny przy wsparciu systemu elektronicznego. Termin i zasady określane są corocznie zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice.

Zarządzenie prezydenta

HARMONOGRAM REKRUTACJI

L.p. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 0l marca 2021 r. do 04 marca 2021 r.  
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 12 marca 2021 r. od godz. 11:00 do 24 marca 2021 r. do godz. 15:00 od 14 lipca 2021 r. od godz. 08:00 do 16 lipca 2021 r. do godz. 15:00
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe od 22 marca 2021 r. od godz. 8:00 do 31 marca 2021 r. do godz. 13:00 od 16 lipca 2021 r. od godz. 8:00 do 21.1ipca 2021 r. do godz. 10:00
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 01 kwietnia 2021 r. o godz. 16:00 23 lipca 2021 r. o godz. 13:00
5 Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 6 kwietnia 2021 r. od godz. 09:00 do 13 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00 od 26 lipca 2021 r. od godz. 08:00 do 28 lipca 2021 r. do godz. 15:00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00 02 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00