image
hl1

Lista dzieci przyjętych do MP21 :

lista_przyjętych

Lista dzieci zakwalifikowanych i nieprzyjętych do MP21 :

lista_niezakwalifikowanych i nieprzyjętych

Lista dzieci zakwalifikowanych do MP21 :  lista_zakwalifikowanych

Lista dzieci niezakwalifikowanych do MP21:  lista_niezakwalifikowanych

POTWIERDZANIE WOLI

Rodzic, którego dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola w procesie rekrutacji

ma obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki,

gdzie zostało zakwalifikowane w terminie 

od 20 kwietnia 2020 r. od godziny 09.00 do 27 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00. 

Z uwagi na zagrożenie związane rozprzestrzenianiem się koronowirusa potwierdzenie woli odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem systemu NABO. W celu potwierdzenia woli, proszę o wybór opcji „Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola”. 

      Brak potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do którego dziecko zostało zakwalifikowane, w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca.

 

 

 

W związku z trwającą rekrutacją do miejskich przedszkoli,  istnieje możliwość przekazania  podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami w formie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy: wesola.ludwiczka@poczta.fm

Jednocześnie informuję Państwa, że decyzją Prezydenta Miasta Katowice wydłuża się termin składania tzw. wniosku dla rekrutacji przedszkolnej z 27 marca 2020 roku do dnia 3 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00


Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola logują się na stronie internetowej 

https://katowice.nabory.pl/

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie przez rodziców deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
od 9 marca 2020 roku do 13 marca 2020 roku
 
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych od uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 16.03.2020 roku od godz. 09:00 do 27.03.2020 roku do godz. 15:00

od 06.07.2020 roku od godz. 09:00 do 09.07.2020 roku do godz.15:00
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 usta Prawo oświatowe od 23.03 2020 roku
od godz. 8:00 do 31.03.2020 roku
do godz. 15:00

od 08.07.2020  roku
od godz. 8:00 do 13.07.2020  roku
do godz. 10:00

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 17.04.2020 roku
o godz. 15:00

27.07.2020 roku
o godz.13:00
5. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 20.04.2020 roku
od godz. 09:00
do 27.04.2020 roku
do godz.15:00

od 27.07.2020 roku
od godz. 13:00
do 30.07.2020 roku
do godz. 15:00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 04.05.2020 roku o godz. 9:00
03.08.2020 roku o godz. 9:00