image
hl1

Wejdź na GŁOSOWANIE

Bardzo proszę o poparcie  projektu „naszego projektu”

 do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

w tym roku  głosować będą mogły również dzieci

Tytuł zadania: Przedszkolaka krok ku bezpiecznej przyszłości – doposażenie miejskich przedszkoli nr 21, 25, 34, 57 na osiedlu Tysiąclecia

 NUMER NASZEGO PROJEKTU  L9/10/VI

GŁOSUJEMY od godziny 00:01 w dniu 9 września 2019 r. do godziny 23:59 w dniu 22 września 2019 r. 

 

głosowanie  na stronie głównej budżetu obywatelskiego  www.bo.katowice.eu

Pamiętaj!

 W bazie osób uprawnionych do udziału w głosowaniu znajdują się mieszkańcy zameldowani w Katowicach na dzień 23 sierpnia 2019 r.

Pozostali mieszkańcy oraz osoby nieposiadające nr PESEL mogą wziąć udział w głosowaniu po osobistym dopisaniu się do rejestru mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu na zadania z VI edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.

Głosować można wyłącznie raz. Aby zrobić to poprawnie należy postępować zgodnie z instrukcją, która dostępna będzie w formularzu do głosowania.

Tak jak w roku ubiegłym, będzie można przyznać 3 punkty naszemu projektowi.